OFERTA

Nasza firma posiada bogatą ofertę ubezpieczeń, dzięki której Państwo będziecie mogli czuć się stabilnie i mieć gwarancję bezpiecznej przyszłości.

Agencja ubezpieczeniowa SUPRO
stawia na swoje bogate doświadczenie, profesjonalizm oraz ubezpieczenie o jak najwyższej jakości w atrakcyjnych cenach.

HomeUbezpieczeniaMajątkowe

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Ubezpieczenie domu i mieszkania zapewnia ochronę nieruchomości wraz z elementami stałymi i mieniem ruchomym.

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 • dom jednorodzinny
 • mieszkanie, rozumiane jako część budynku wielomieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż)
 • mienie ruchome należące do Ubezpieczającego
 • stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego

Domy jednorodzinne, mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek: 

 • pożaru
 • uderzenia pioruna
 • wybuchu
 • upadku statku powietrznego
 • zalania
 • huraganu
 • gradu
 • powodzi
 • spływu wód po zboczach
 • osunięcia się ziemi
 • zapadania się ziemi
 • lawiny
 • naporu śniegu
 • dymu i sadzy
 • upadku drzewa
 • uderzenia pojazdu

Ponadto mienie ruchome i stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek: 

 • kradzieży z włamaniem
 • rozboju

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. 

W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.

Ubezpieczenia domków letniskowych

Ubezpieczenie domu letniskowego zapewnia ochronę nieruchomości wraz z elementami stałymi i mieniem ruchomym.

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 • dom letniskowy wraz z towarzyszącą mu zabudową (budynki gospodarcze, ogrodzenie działki, obiekty małej architektury)
 • mienie ruchome znajdujące się w zabudowaniach np. meble, sprzęt zmechanizowany, audiowizualny, turystyczny i sportowy, zapasy gospodarstwa domowego, odzież, narzędzia gospodarcze, drobny inwentarz żywy (zwierzęta i ptactwo domowe)
 • stałe elementy domu letniskowego lub budynku gospodarczego do których zalicza się min. wbudowane meble, drzwi, okna,piece, kominki, elementy urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek: 

 • pożaru
 • uderzenia pioruna
 • wybuchu
 • upadku statku powietrznego
 • huraganu
 • powodzi
 • gradu
 • osunięcia się ziemi (niespowodowanego usuwaniem ziemi na stokach przez człowieka)
 • zapadania się ziemi
 • lawiny
 • zalania, powstałego m.in. wskutek:
 • wydostania się wody, pary lub płynów w wyniku uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej
 • wydostania się wody z urządzeń domowych na skutek ich awarii (pralki, wirówki lub zmywarki)
 • cofnięcia się wody i ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej
 • pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej
 • zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych w postaci deszczu, topniejącego śniegu lub gradu

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych.

Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni Cię przed roszczeniami osób, którym wyrządziłeś szkodę.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Twoja lub osoby, na której rzecz zawrzesz umowę, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego (prywatnego). Ponadto, ubezpieczenie to zapewnia pokrycie kosztów ochrony prawnej tj. opłacenia obrońcy, biegłych i rzeczoznawców itp.

Główne zalety:

 • Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z czynnościami życia prywatnego
 • Poczucie bezpieczeństwa, że w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, ubezpieczyciel wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie
 • Możliwość wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dostosowanie do indywidualnych potrzeb Klienta ze względu na szeroki katalog klauzul dodatkowych
 • Ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań Klienta,
 • Obniżka składki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych.

Ilość odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Online

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Napisz do nas

 

Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w sprawie ubezpieczenia - możesz liczyć na naszą pomoc, napisz na nasz adres e-mail lub skorzystaj z formularza w zakładce Kontakt. 

Znajdź nas na FB

 

 

Free business joomla templates